Rozmowy z Burmistrzem o referendum przy udziale mediatora

  • Kategoria: Aktualności
  • Opublikowano: poniedziałek, 22, maj 2017 08:31

Informujemy, że z inicjatywy jednego z Senatorów RP, który postanowił podjąć się mediacji w sprawie referendum o odwołanie Burmistrza Stanisława Piechuli, członkowie naszej grupy inicjatywnej spotkali się w piątek z panem Burmistrzem. Podczas spotkania prowadzonego przy udziale pana Senatora przedstawiliśmy pokrótce główne powody naszej inicjatywy i przeprowadziliśmy blisko godzinną dyskusję. Senator m.in. zachęcał nas i pana Burmistrza do podjęcia obustronnego, partnerskiego dialogu i przedstawiał argumenty przemawiające za zaniechaniem inicjatywy referendalnej oraz korzyści płynące z dojścia do porozumienia.

Po przedyskutowaniu tematu w pełnym składzie naszego komitetu referendalnego przedstawimy szczegółowe informacje. W piątkowym spotkaniu uczestniczył Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula i Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek.

Ze strony komitetu referendalnego w rozmowach brali udział: Iwona Pulińska - Leszczyszyn, Krzysztof Jakubiec i Mateusz Kruszyna.

Facebook