Na czym polega referendum?

  • Kategoria: Aktualności
  • Opublikowano: czwartek, 30, marzec 2017 20:37

Zgodnie z obowiązującym prawem Mieszkańcy, którzy są niezadowoleni ze swoich władz mogą je odwołać przed końcem kadencji, przeprowadzając referendum. Wystarczy spełnić odpowiednie wymagania i niechciany Burmistrz traci swoje stanowisko, a Komisarz Wyborczy zarządza przedterminowe wybory.

Oto kolejne kroki, które w naszym wypadku należy spełnić:

1. Założyć grupę inicjatywną składającą się z minimum 5 Mieszkańców (posiadających prawo do bycia wybranym do Rady Miejskiej).

2. Inicjator (grupa Mieszkańców, o której mowa w punkcie pierwszym) sporządza zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum wraz z uzasadnieniem.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w punkcie drugim należy dostarczyć Burmistrzowi oraz Komisarzowi Wyborczemu.

Punkty 1-3 już zostały przez nas spełnione.

4. W ciągu 60 dni od dostarczenia zawiadomienia (w naszym przypadku od 30 marca) należy zebrać około 3000 tysiące podpisów pełnoletnich Mieszkańców Mikołowa (10 proc. uprawnionych do głosowania) i dostarczyć je Komisarzowi Wyborczemu. Pan Burmistrz Stanisław Piechula nie będzie miał dostępu do list z podpisami, więc nigdy nie dowie się kto podpisał się na liście!

5. Komisarz wyborczy sprawdza zebrane podpisy i jeżeli udało się zebrać wymaganą ich liczbę zarządza przeprowadzenie referendum, które odbywa się w ciągu 50 dni od wydania zarządzenia.

W mikołowskim referendum zaproponowaliśmy zadanie następującego pytania:

Facebook