Ruszyła inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Burmistrza Stanisława Piechuli

  • Kategoria: Aktualności
  • Opublikowano: czwartek, 30, marzec 2017 20:47

Szanowni Mieszkańcy!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 30 marca 2017 roku ruszyła inicjatywa przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Stanisława Piechuli Burmistrza Mikołowa. Inicjatorami przeprowadzenia referendum są: Botor Henryk, Chmielorz Ewa, Czarnota Sylwester, Czich Henryk, Hajduk - Bies Stanisława, Hetmański Piotr, Hutnik Wojciech, Jakubiec Krzysztof, Kruszyna Mateusz, Kuźnik Antoni, Pulińska - Leszczyszyn Iwona, Rogalski Krzysztof, Świerkot Krystyna oraz Wieczorek - Pajonk Urszula. Pełnomocnikiem inicjatora referendum został Mateusz Kruszyna.

Tak szerokie i niespotykane nigdzie w Polsce porozumienie mieszkańców, przedsiębiorców i różnych opcji politycznych (w tym PiS, PO, GiP i OKS, które w zwyczajnych warunkach są wobec siebie twardą opozycją) wynika z troski o Mikołów. Uważamy, że pan Stanisław Piechula pełni stanowisko Burmistrza Mikołowa w sposób nieporadny, a jego kadencja oprócz tego, że przynosi miastu realne finansowe straty, polega na ciągłym uprawianiu polityki, propagandy, skłócaniu mieszkańców i radnych oraz szukaniu wymówek i usprawiedliwień dla swojej nieudolności. W związku z brakiem perspektyw na poprawę uznaliśmy, że Mikołów nie może już dłużej ponosić kosztów finansowych, wizerunkowych i społecznych, będących efektem fatalnego zarządzania miastem.

 

 

Wraz ze złożonymi w Urzędzie Miejskim i u Komisarza Wyborczego dokumentami dołączyliśmy uzasadnienie, wyjaśniające niektóre przyczyny, z powodu których pan Stanisław Piechula nie powinien już być Burmistrzem Mikołowa. Oto załączone uzasadnienie: 

1. Wprowadza mieszkańców w błąd co do sytuacji finansowej Mikołowa i sposobu wydatkowania publicznych pieniędzy mikołowian. Podając nieprawdziwe informacje usprawiedliwia brak zaspokajania potrzeb mieszkańców.

2. Wykazuje słabą aktywność i skuteczność w staraniach o pozyskiwanie dofinansowań ze źródeł zewnętrznych. Kiedy mieszkańcy udzielają mu wskazówek gdzie i jak może ubiegać się o dotację odpowiada, że nie widzi sensu składania wniosku o dofinansowanie, ponieważ pewnie i tak go nie dostanie.

3. Od dwóch lat straszy mikołowian ogromnym jego zdaniem zadłużeniem miasta i jednocześnie chce obecnie zadłużyć Mikołów na kolejne 20 milionów złotych w tym roku i przyszłym.

4. Postanowił przekazać za darmo na 30 lat ponad 50 hektarów gruntu pod budowę pola golfowego.

5. Na początku kadencji odwiedził wszystkie okręgi wyborcze i od każdego z radnych zebrał listę wniosków. Obiecał przedstawić mieszkańcom oraz radnym harmonogram rozwoju naszego Miasta oparty o wyżej uzyskane informacje. Minęły prawie 2 lata, a Burmistrz Stanisław Piechula do tej pory nie przedstawił żadnego harmonogramu dla przyszłości Mikołowa.

6. Nie dba o majątek miasta i finanse miasta, wbrew zapewnieniom składanym podczas kampanii wyborczej.

7. Jako reprezentant Mikołowa swoimi działaniami szkodzi wizerunkowi Miasta. Posługując się marketingiem politycznym dba głównie o swój prywatny wizerunek, wykorzystując w tym celu media społecznościowe i prasę opłacaną publicznymi pieniędzmi.

8. Wprowadza w błąd mieszkańców Mikołowa, rozpowszechniając nieprawdziwe informacje podczas spotkań, w mediach oraz na „oficjalnym profilu Burmistrza Mikołowa” w portalu społecznościowym Facebook.

9. Wprowadza w błąd Radę Miejską nieprawdziwie uzasadniając wnoszone przez siebie projekty uchwał po to, by wprowadzeni w błąd radni przegłosowywali je po jego myśli.

10. Tworzy nowe etaty, które do tej pory nie był potrzebne i zatrudnia swoich znajomych.

11. Burmistrz Stanisław Piechula wykorzystując fakt, że zarówno on jak i zatrudniona przez niego asystentka mają nienormowany czas pracy, zamiast pracować „urzędował” ze swoją podwładną w jednym z katowickich hoteli. Kiedy dowiedział się, że o sprawie tej postanowiła napisać jedna z gazet, ubiegając publikację, szybko oświadczył publicznie na swoim profilu na Facebooku, że „jest w swojej asystentce zakochany po uszy i chce z nią przebywać non stop”, a następnie stworzył dla niej stanowisko w jednej z gminnych jednostek, wbrew stanowisku Rady Miejskiej, które przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu radnych.

12. Mikołów pod rządami Burmistrza Piechuli już nie jest postrzegany jako jedno z lepiej rozwijających się miast w Polsce. Obecnie, na skutek działań Burmistrza Stanisława Piechuli Mikołów staje się mało atrakcyjnym Miastem do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia są fakty związane ostatnim skandalem Burmistrza oraz kilka postępowań karnych toczących się w sądzie, prokuraturze oraz policji w sprawach decyzji podejmowanych przez Burmistrza Stanisława Piechulę i  jego najbliższych współpracowników.

13. Marnotrawi pieniądze publiczne na wykupowanie reklam w ogólnopolskich czasopismach, w których bardzo ogólnie opisuje jakieś swoje bliżej nieokreślone plany, a następnie chwali się mieszkańcom, że ogólnopolskie media zauważają jego „starania”. 

14. W kontaktach z mieszkańcami, którzy przedstawiają mu swoje problemy jest arogancki, prezentuje konfrontacyjną postawę i nie rozumie, bądź udaje że nie rozumie wagi poruszanych tematów. Nie wykazuje dobrej woli i chęci kompromisowego rozwiązywania kryzysowych sytuacji.

15. Wbrew zapewnieniom podczas kampanii brakuje przejrzystości działania władzy. Burmistrz wybiórczo udziela informacji publicznych, o które wnioskują mieszkańcy lub udziela je dopiero wtedy, gdy jego decyzje o odmowie udzielenia informacji publicznej są uchylane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

 

 

 

Facebook