Dobro Miasta Mikołowa - Burmistrz S. Piechula: 0:1

  • Kategoria: Aktualności
  • Opublikowano: poniedziałek, 29, maj 2017 15:03

Serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, którzy zaangażowali się we wspólną walkę o interes Mikołowa. Ostatnie 60 dni, a szczególnie miniony weekend, dowiodły jak wielu Mikołowian nie zgadza się na przedkładanie prywatnych interesów pana Burmistrza Stanisława Piechuli oraz wąskiej grupy osób skupionych wokół niego, ponad interes całego Miasta i jego Mieszkańców. Tylko w trakcie zbiórek podpisów, przeprowadzonych w dniach 26 i 27 maja, przy naszym stoisku pojawiło się prawie 600 Mieszkańców, którzy z różnych zakątków Mikołowa przyjechali specjalnie po to, by złożyć swój podpis pod naszą inicjatywą, podzielić się swoją opinią na temat działalności mikołowskiej władzy i opowiedzieć o tym jak niesprawiedliwie oraz bezprawnie są przez nią traktowani. Opowiadaliście Państwo jak bardzo zostaliście przez pana Burmistrza oszukani. Dziękujemy kilkunastu osobom, które wzięły czynny udział w akcji i na własną rękę zbierały podpisy wśród swojej rodziny, znajomych i sąsiadów, a następnie nam je dostarczały. Swoją postawą, a także dziesiątkami rozmów telefonicznych, przeprowadzonych z przedstawicielem komitetu referendalnego, dowiedliście Państwo, że szeroko rozumiane dobro naszej małej ojczyzny leży Wam na sercu i jest niezależne od poglądów politycznych, wieku, wykształcenia, czy też miejsca zamieszkania. Takie zachowanie dowodzi tego, że wszyscy razem przejmujemy się tym, co dzieje się w naszym Mieście i jesteśmy świadomi niekorzystnego kierunku rozwoju Mikołowa oraz złych decyzji podejmowanych przez Burmistrza.

Po sprawdzeniu złożonych podpisów (pod kątem podania lub poprawności numeru PESEL, pełnego adresu zamieszkania, daty złożenia podpisu) i podliczeniu list, z przykrością informujemy, że nie udało nam się uzbierać ich wymaganej liczby, potrzebnej do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Stanisława Piechuli. Zabrakło około 300 prawidłowo złożonych podpisów (po weryfikacji okazało się, że jest ich 2863), więc podjęliśmy decyzję o ich nieskładaniu w Krajowym Biurze Wyborczym. Zgodnie z ustawą karty z podpisami zostały przez nas komisyjnie zniszczone, więc nie musicie się Państwo obawiać, że ktokolwiek będzie miał do nich wgląd. Jednocześnie zapewniamy wszystkich Mieszkańców, że nie składamy broni w walce o dobrze rozumiany interes Mikołowa.

Ponadto chcielibyśmy nadmienić, że dla dobra Mikołowa od ponad miesiąca próbowaliśmy nawiązać konstruktywny dialog z panem Burmistrzem, toczyliśmy rozmowy dotyczące porozumienia i przedstawialiśmy korzystne dla Miasta rozwiązania. Rozmowy te zostały zainicjowane przez dwóch Senatorów RP oraz były kontynuowane na ich prośbę. Niestety nasze starania, a także starania mediatora okazały się bezowocne, ponieważ jak się okazało pan Burmistrz nie rozumie idei porozumienia. Przygotowane przez nas postulaty dotyczące tylko i wyłącznie dobra całego Miasta, których sformułowania podjęliśmy się zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły 19 maja na spotkaniu z panem Burmistrzem Stanisławem Piechulą przy udziale jednego z senatorów, pełniącego rolę mediatora, zostały przez Burmistrza odrzucone. Burmistrz próbował narzucić nam treści, które nie miały nic wspólnego z interesem Miasta, a dotyczyły tylko i wyłącznie jego osoby. Próbował wplatać w treść porozumienia wątki o zabarwieniu politycznym, w żaden sposób niezwiązane z Mikołowem, w czym wtórował mu Sekretarz Miasta Jakub Jarząbek (Sekretarz powinien być apolityczny). Nie mogliśmy do tego dopuścić. Pan Burmistrz Stanisław Piechula swoją postawą dowiódł także, iż koszty związane z przeprowadzeniem referendum, wbrew jego wcześniejszym zapewnieniom, nie miały dla niego żadnego znaczenia. Najważniejszy był dla niego jego własny wizerunek. Więcej na ten temat oraz korespondencję (mailową i smsową) z panem Burmistrzem Stanisławem Piechulą znajdziecie Państwo wkrótce na naszej stronie internetowej, a kolejne informacje o działaniach i zaniechaniach pana Burmistrza Stanisława Piechuli, znajdziecie Państwo również w gazetce, którą otrzyma każdy Mieszkaniec Mikołowa.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Państwu za zaangażowanie w przedsięwzięciu, które w historii naszego Mikołowa było przeprowadzane po raz pierwszy. Udało nam się wszystkim skupić i zjednoczyć w słusznej, koniecznej inicjatywie. Pokazaliśmy, że los Miasta nie jest nam obojętny i jesteśmy gotowi do działania. Nasza wspólna troska o dobro Mikołowa oraz Mieszkańców z pewnością zaprocentuje w przyszłości.

Z poważaniem
Inicjatorzy referendum: Henryk Botor, Ewa Chmielorz, Sylwester Czarnota, Henryk Czich, Stanisława Hajduk - Bies, Piotr Hetmański, Wojciech Hutnik, Krzysztof Jakubiec, Mateusz Kruszyna, Antoni Kuźnik, Iwona Pulińska - Leszczyszyn, Krzysztof Rogalski, Krystyna Świerkot, Urszula Wieczorek - Pajonk

Facebook